Bespreking:vragen (vervoeging)

Vanuit Wiktionary, die vrye woordeboek.
Jump to navigation Jump to search

Wow Manie, dit is wel erg compleet. Ja, er is wel zo iets als een aanvoegende wijs maar die wordt hoogstens in een paar staande uitdrukkingen (fossielen) gebruikt en ik ken er geen een die het werkwoord vragen betreft. Je kunt hoogstens als bewust-archaische joke zoiets als men vrage! zeggen en dan houdt het wel op. Alle andere vormen, vooral die van verleden tijden en zo, zijn al een paar eeuwen uitgestorven en horen daarom eerder bij een historisch woordenboek van de 17e eeuw. Dat werpt dan vanzelf de vraag op: wat doen we met zulke vroegere vormen? Aangeven dat ze archaisch zijn of er een tijdbepaling bijzetten of zo of gewoon niet in (deze?) tabel zetten? Het probleem is dat als je ze als onderdeel van het Nederlands van 2006 weergeeft, mensen die de taal niet kennen op verkeerde gedachten gebracht worden. Een vreemdeling die met veel moeite een aanvoegende wijs in zijn Nederlands aanbrengt zal daar alleen maar hoongelach mee oogsten vrees ik..

Dat geldt ook voor naamvallen in het Nederlands. Ja daar zijn ook nog fossielen van (meer nog dan van de aanvoegende wijs) maar op nl hebben we met opzet vermeden de vormen als paradigmablok weer te geven omdat dat de onjuiste indruk zou wekken dat ze nog stelselmatig gebruikt zouden worden.

Wat wel erg nuttig is is dat de gij-vorm gegeven wordt. In Vlaanderen wordt deze inderdaad dagelijks gebruikt in plaats van jij&U en is daarmee een onderdeel van het huidige Nederlands.

Anders dan bij jij verdwijnt de -t niet bij omkering:

jij vraagt - vraag jij?
gij vraagt - vraagt ge?

Jcwf 13:19, 12 April 2006 (UTC)

Ek het die vervoegings van hier gekry: http://nl.wikipedia.org/wiki/Vervoegingstabellen. --Manie 20:43, 12 April 2006 (UTC)
... En ja daar staat in kleine lettertjes bij dat 3 geheel verouderd is... Ik heb protest aangetekend tegen die bladzijde Manie. Wat daar staat is erg verwarrend en ten dele ook onjuist. Ik denk niet dat vormen als *hij zulle vragen ooit bestaan hebben. Ook onder de imperatieven staan erg fantasierijke vormen... Vandaag bestaat er alleen vraag!, zoiets als vraagt! is pre-1940 en zoiets als zal vragen! bestaat echt niet Jcwf
Nou kan jy dan my "vervoegings" korrigeer, karnalla?? Ek praat mos nie Nederlands nie. Vir my is dit te swaar! Groete --Manie 20:55, 13 April 2006 (UTC)
Ik zal mijn best doen. (Wat is een karnalla?). Ik heb in de nl.wikipedia kroeg het probleem aangeroerd, maar men vindt het niet nodig verantwoordelijkheid te nemen voor de verwarring die zij gesticht hebben ($@#$!)
Goed so, kassie!! Karnalla = Slaams-Afrikaans vir asseblief. (van Maleis karena Allah = terwille van God). --Manie 20:04, 14 April 2006 (UTC)