Bespreking:bosbreker

Vanuit Wiktionary, die vrye woordeboek.
Jump to navigation Jump to search

is dit nie [bɔs] in plek van [bos] nie?

Fonemies: [bɔs], maar foneties [bos] (vergelyk Engels "boss" [foneties [bɔs]] met Afrikaans "bos" [foneties [bos]]). --Manie 21:16, 1 November 2005 (UTC)
Eh, ik weet niet of ik dit helemaal begrijp, maar ik ben geen taalkundige. In Nederlands ligt het wat anders misschien omdat bos [bɔs] met boos [bo:s] kontrasteert. In afrikaans wordt het laatste een diphthong. (Is that what you mean?). Ik weet niet of Engels boss wel [bɔs] is, eerder [bas] althans hier in de US. Jcwf
Nee, ek praat van Suid-Afrikaanse Engels :))
een is fonemies (oder breite Transkription) [eːn], foneties [iə̯n], (sommige sprekers spreek [eə̯n])
weet is fonemies [veːt], foneties [viə̯t], (sommige sê [veə̯t] of [vit])
groter is fonemies [ˈxroːtər], foneties [ˈxruə̯ːtər], (of [ˈxroə̯ːtər])
seun is fonemies [søːn], foneties [syə̯n], (of [søə̯n])
bed is fonemies [bɛt], foneties [bet]
stel is fonemies [stɛl], foneties [stɛɫ]
militêr is fonemies [mələˈtɛːr], foneties [mələˈtɛːr]
opstaan is fonemies [ˈɔpstɑːn], foneties [ˈopstɑːn]
bord is fonemies [bɔːrt], foneties [boːrt]
Om die verskil tussen fonemiese en fonetiese transkripsie te verstaan:
http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia_Diskussion:Lautschrift#Text_auf_der_Lautschrift-Seite en
http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Lautschrift#Unterschiede_zwischen_phonetischer_und_phonologischer_Transkription --Groete --Manie 22:46, 1 November 2005 (UTC)