Wiktionary:Angel-Saksiese alfabet

Vanuit Wiktionary, die vrye woordeboek.
Jump to navigation Jump to search
Angel-Saksiese alfabette
 Genormaliseerde
Latyns 
 Oud-Engelse
Latyns 
 Runies   Klank 
A a Ǫ ǫ1 A a O o1 1 [ɑ]; [ɐ]2 [ɒ]1
Ā ā A a [ɑː]
Æ æ AE ae3 Æ æ4 [æ]
Ǣ ǣ AE ae3 Æ æ4 [ɛː]
B b B b [b]
C c Ċ ċ5 C c
(late vorm:) ᛣ6
5 [k] [ʧ]5
CW cw CǷ cƿ, QU qu ᚳᚹ
(late vorm:) ᛢ
[kw]
D d D d [d]
E e E e [ɛ]; [ə]2
Ē ē E e []
EA ea EA ea [æə̯]
ĒA ēa EA ea [ɛːə̯]
EO eo EO eo [eə̯]
ĒO ēo EO eo [eːə̯]
F f F f [f]; [v]7
G g Ġ ġ8 Ȝ ȝ
(late vorm:) ᚸ
8 [ɣ]9; [g]10 [j]8
H h H h [h]; [ç]11; [x]12
I i I i [ɪ]
Ī ī I i []
L l L l [l]
M m M m [m]
N n N n [n]; [ŋ]13
NG ng NȜ nȝ [ŋ(g)]
O o O o [ɔ]
Ō ō O o []
P p P p [p]
R r R r [r]
S s S ſ; s14 15 [s]; [z]7
SC sc SC ſc ᛋᚳ [ʃ]
T t T t [t]
Þ þ Ð ð7 Þ þ, Ð ð [θ]; [ð]7
U u U u [ʊ]
Ū ū U u []
W w Ƿ ƿ, UU uu [w]
Y y Y y [ʏ]
Ȳ ȳ Y y []
X x X x [çs]11; [xs]12

Notas[wysig]

 1. Voor m, n(g).
 2. Onbeklemtoond.
 3. Voor 800.
 4. Ná 800.
 5. Voor/ná i, somtyds æ, e of y.
 6. Dubbel-ᛣ: Rune-DoubleCalc.png.
 7. Tussen klinkers.
 8. Voor/ná i, gewoonlik æ, e of y.
 9. Tussen/ná agterklinkers.
 10. Aanvanklik.
 11. æ, e, i of y.
 12. a, o of u.
 13. Voor g.
 14. "Ronde s" aan die einde van 'n woord.
 15. Late vorm vir st: ᛥ.